Cada pedido ou orde terá un estado, en función da fase na que se atopa o pedido. Os estados permiten saber en qué punto do proceso se encontra a orde. A continuación, móstranse os diferentes estados:

  • En espera: Pendente de pago.
  • Pendente: Orde recibida (Pago aínda sen recibir).
  • Procesando: Pago recibido, nas próximas 24 horas hábiles o pedido será enviado. En caso de que o método de envío sexa “Recollida Local”, indicarános que o pedido está dispoñible para a súa recollida.
  • Completado: Pedido enviado ou completado.
  • Cancelado: Cancelado polo administrador ou polo cliente.

Sempre poderá ter acceso aos seus pedidos en “A miña conta” > “Pedidos recentes“. Na seguinte imaxe móstrase un exemplo:

estado_pedido
Pode facer clic na imaxe, será reedirixido a información da súa conta e dos seus pedidos.