Proxecto gráfico que aplica ó mundo téxtil e a resignificación e decoración de obxectos, que xorde na vila de Castroverde. Céntrase principalmente na creación de motivos para a impresión en soportes téxtiles, como camisetas, panos, bandeiras e outros (nun futuro), así como calquera desenvolvemento en elementos de impresión e obxectos de merchandising.