INFORMACIÓN RELEVANTE

É requisito necesario para a adquisición dos produtos que se ofrecen neste sitio, que lea e acepte os seguintes Termos e Condicións que a continuación se redactan. O uso dos nosos servizos así como a compra dos nosos produtos implicará que vostede leu e aceptou os Termos e Condicións de Uso no presente documento. Todas os produtos que son ofrecidos polo noso sitio web puidesen ser creadas, cobradas, enviadas ou presentadas por unha páxina web terceira e en tal caso estarían suxeitas aos seus propios Termos e Condicións. Nalgúns casos, para adquirir un produto, será necesario o rexistro por parte do usuario, con ingreso de datos persoais fidedignos e definición dun contrasinal.

O usuario pode elixir e cambiar a chave para o seu acceso de administración da conta en calquera momento, no caso de que se rexistrou e que sexa necesario para a compra dalgún dos nosos produtos. Camisetas. gal non asume a responsabilidade no caso de que entregue dita clave a terceiros.

Todas as compras e transaccións que leven a cabo por medio deste sitio web, están suxeitas a un proceso de confirmación e verificación, o cal podería incluír a verificación do stock e dispoñibilidade de produto, validación da forma de pago, validación da factura (en caso de existir) e o cumprimento das condicións requiridas polo medio de pago seleccionado. Nalgúns casos poida que requírase unha verificación por medio de correo electrónico.

Os prezos dos produtos ofrecidos nesta tenda online son válidos soamente nas compras realizadas neste sitio web.

LICENZA

Camisetas.gal a través do seu sitio web concede unha licenza para que os usuarios utilicen os produtos que son vendidos neste sitio web de acordo aos Termos e Condicións que se describen neste documento.

PROPIEDADE

Vostede non pode declarar propiedade intelectual ou exclusiva a ningún dos nosos produtos, modificado ou sen modificar. Todos os produtos son propiedade dos provedores do contido. No caso de que non se especifique o contrario, os nosos produtos proporciónanse sen ningún tipo de garantía, expresa ou implícita. En ningún caso, esta compañía será responsables de ningún dano, danos directos, indirectos, especiais, fortuítos ou consecuentes ou outras perdas resultantes do uso ou da imposibilidade de utilizar os nosos produtos.

POLÍTICA DE REEMBOLSO E GARANTÍA

No caso de produtos que sexan mercadorías irrevogables non-tanxibles, non realizamos reembolsos despois de que se envíe o produto, vostede ten a responsabilidade de entender antes de compralo. Pedímoslle que lea coidadosamente previamente. Facemos soamente excepcións con esta regra cando a descrición non se axusta ao produto. Hai algúns produtos que puidesen ter garantía e posibilidade de reembolso pero este será especificado ao comprar o produto. En tales casos a garantía só cubrirá fallas de fábrica e só se fará efectiva cando o produto tivo un uso correcto. A garantía non cobre avarías ou danos ocasionados por uso indebido. Os termos da garantía están asociados a fallas de fabricación e funcionamento en condicións normais dos produtos e só se farán efectivos estes termos se o equipo foi usado correctamente. Isto inclúe:

– De acordo ás especificacións técnicas indicadas para cada produto.
– En condicións ambientais acorde coas especificacións indicadas polo fabricante.
– En uso específico para a función con que foi deseñado de fábrica.
– En condicións de operación eléctricas acorde coas especificacións e tolerancias indicadas.

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE

A compra do cliente pode ser aprazada para a comprobación antifraude. Tamén pode ser suspendida por máis tempo para unha investigación máis rigorosa, para evitar transaccións fraudulentas.

PRIVACIDADE

Este sitio web https://camisetas.gal garante que a información persoal que vostede envía conta coa seguridade necesaria. Os datos ingresados por usuario ou no caso de requirir unha validación dos pedidos non serán entregados a terceiros, salvo que deba ser revelada en cumprimento a unha orde xudicial ou requirimentos legais.

A subscrición a boletíns de correos electrónicos publicitarios é voluntaria e podería ser seleccionada ao momento de crear a súa conta.

Camisetas.gal reserva os dereitos de cambiar ou de modificar estes termos sen previo aviso.