Información dos pedidos

Cada pedido ou orde terá un estado, en función da fase na que se atopa o pedido. Os estados permiten saber en qué punto do proceso se encontra a orde. A continuación, móstranse os diferentes estados:

  • En espera: Pendente de pago.
  • Pendente: Orde recibida (Pago aínda sen recibir).
  • Procesando: Pago recibido, nas próximas 24 horas hábiles o pedido será enviado. En caso de que o método de envío sexa “Recollida Local”, indicarános que o pedido está dispoñible para a súa recollida.
  • Completado: Pedido enviado ou completado.
  • Cancelado: Cancelado polo administrador ou polo cliente.

Sempre terá acceso aos seus pedidos en “A miña conta” > “Pedidos recentes“.

Tipos de envío

  • Certificado Nacional (4.95€), envío de carácter certificado, é dicir, dispón dun número de seguemento. Enviado por medio Correos España.
  • Certificado Internacional (9.95€), dispoñible para os países de Europa incluido Groenlandia. Realizarase tamén mediante Correos España.
  • Gratuito (0€) por compras iguales ou superiores a 29€ para os envíos nacionais. Correspóndese co envío do primeiro punto.
  • Recollida Local do pedido en Serra Alimentación (0€), en Rúa Rosalía de Castro nº 85, Castroverde (LUGO).